Mediu

Prieteni cu mediul

Toti cei implicați în agricultură, de la fermieri la producătorii de mașini agricole, sunt direct influențați de calitatea solului, apelor și a climei.

Grija noastră pentru protejarea celui mai important capital pe care îl avem și conservarea lui pentru generațiile viitoare, urmează 2 axe:

  • Produse care au încorporate resurse regenerabile, utilaje cu consumuri minime
  • Procedeele noastre care pot avea impact asupra mediului sunt atent monitorizate și permanent îmbunătățite pentru a diminua acest impact.

Începând cu anul 2013 și până în prezent, prin măsurile luate în interiorul companiei am reușit să reducem impactul activității noastre asupra mediului astfel:

  • Modernizarea sistemului de încălzire a dus la o economie de gaz metan de 7%
  • Consumul de apă și energie s-a redus cu 36%
  • A crescut cu 5.5% cantitatea deșeului valorificat prin îmbunătățirea continuă a modului de gestionare a acestuia (reciclare a deșeurilor din hârtie și carton, deșeu metalic tehnologic și rezultat din casări și dezmembrări utilaje de producție scoase din uz, materiale plastice rezultate în urma procesului de montaj, etc).

Suntem certificați ISO 9001 şi ISO 14001 pentru sistemul de management integrat calitate mediu. Anual se efectuează auditul de supraveghere din partea organismului de certificare TUV-THÜRINGEN pentru sistemul de management de mediu în conformitate cu SR EN ISO 14001, în urma căruia se recomandă măsuri de îmbunătăţire a proceselor de management de mediu. Reinnoirea acestei certificări în 2014 confirmă permanenta preocuparea de a propune, dezvolta și produce echipamente agricole în România, la standarde de calitate agreate la nivel internațional.14